Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Voda pod mikroskopem

Voda je zázračná entita, bez které se neobejde žádný živý organismus. Má úžasnou schopnost rozpouštět v sobě široké spektrum látek. Ideálně by měla být bezbarvá a čirá, v praxi je ale osídlená řadou mikrorganismů od nanometrových velikostí až po obrovské plejtváky. I když se nám může zdát, že je voda prostá mikroorganismů, pohled pod mikroskopem by nás často překvapil. Pod paprsky světelného nebo elektronového mikroskopu se rozvine dechberoucí svět neuvěřitelných barev a tvarů.

Co ovlivňuje chuť a vůni vody?
Co ovlivňuje chuť a vůni vody?

Co ovlivňuje chuť a vůni vody?

Čerstvá, vysoce kvalitní voda, zejména voda z vodovodu, musí být bez zápachu. Jedním z ukazatelů kvality vody je i vůně a chuť. Pokud má vaše voda z vodovodu nepříjemnou chuť nebo zápach, mohou se v ní vyskytovat nečistoty.

Betonové prefabrikované vodojemy Prefa Brno

Vodojem je samostatný objekt pro akumulaci vody skládající se z nejméně jedné akumulační nádrže (obvykle dvou) a z jedné nebo více manipulačních komor.

Prefabrikované betonové nádrže pro dešťovou vodu s dotací

Hospodaření s dešťovou vodou se v současné době stává prioritou. Česká republika je střechou Evropy, což v tomto případě znamená, že voda, kterou máme k dispozici je pouze ta, která u nás naprší. Žádná k nám nepřitéká, pouze odtéká. Výhodou pro nás je to, že nám naši vodu nikdo před námi neznečistí. Nevýhodou je to, že musíme hospodařit pouze s touto vodou.

Snadná a levná instalace potrubí? Protlačovací rakety TERMA MAX

K instalaci potrubí se často používají protlačovací rakety. Tato technologie jednoduše prorazí tunel bez nutnosti kopat dlouhé výkopy a jako takové představují nejsnazší metodu nejen pro kladení potrubí, ale i kabelů a optických sítí. Značka TERMA nabízí v této oblasti pokrokové technologie, kdy díky moderní teflonové technologii mají protlačovací rakety vyšší účinnost, delší životnost a nižší provozní náklady, než při využití klasických konstrukcí.

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody