{source}
<div align="center">
    <!--[if !IE]> -->
    <object type="application/x-shockwave-flash" data="http://vip.espoluprace.cz:88/745x100-ipojisteni.swf" width="745" height="100" id="flash" >
    <!-- <![endif]-->
    <!--[if IE]>
    <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="745" height="100" id="flash" >
    <![endif]-->
    <param name="allowScriptAccess" value="always" />
    <param name="flashVars" value="clickthru=http%3A%2F%2Ftracking.espoluprace.cz%2Faff_c%3Foffer_id%3D2%26aff_id%3D3616%26file_id%3D162">
    <param name="movie" value="http://vip.espoluprace.cz:88/745x100-ipojisteni.swf" />
    <param name="menu" value="false" />
    <param name="quality" value="high" />
    <param name="salign" value="lt" />
    <param name="scale" value="noscale" />
    <param name="wmode" value="transparent" />
    <param name="bgcolor" value="#ffffff" />
    </object>
</div> <img src="http://tracking.espoluprace.cz/aff_i?offer_id=2&aff_id=3616&file_id=162" width="1" height="1">
{/source}
{source}
<div align="center">
    <!--[if !IE]> -->
    <object type="application/x-shockwave-flash" data="http://vip.espoluprace.cz:88/745x100-ipojisteni.swf" width="745" height="100" id="flash" >
    <!-- <![endif]-->
    <!--[if IE]>
    <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="745" height="100" id="flash" >
    <![endif]-->
    <param name="allowScriptAccess" value="always" />
    <param name="flashVars" value="clickthru=http%3A%2F%2Ftracking.espoluprace.cz%2Faff_c%3Foffer_id%3D2%26aff_id%3D3616%26file_id%3D162">
    <param name="movie" value="http://vip.espoluprace.cz:88/745x100-ipojisteni.swf" />
    <param name="menu" value="false" />
    <param name="quality" value="high" />
    <param name="salign" value="lt" />
    <param name="scale" value="noscale" />
    <param name="wmode" value="transparent" />
    <param name="bgcolor" value="#ffffff" />
    </object>
</div> <img src="http://tracking.espoluprace.cz/aff_i?offer_id=2&aff_id=3616&file_id=162" width="1" height="1">
{/source}

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Vodovod.info

Internetové stránky Vodovod.info představují odborný recenzovaný časopis a současně nezávislý informačně vzdělávací portál oboru vodárenství a příbuzných oborů - odborné recenzované periodikum.

Od roku 2014 je časopis Vodovod.info zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

Poslání

Časopis si klade za cíl být zdrojem odborných informací zaměřených především na výrobu a distribuci pitné vody prostřednictvím veřejných vodovodů, odkanalizování a čištění odpadních vod. Jedním z cílů je také být výukovou pomůckou pro studenty oboru Vodní hospodářství a vodní stavby.

Vznik a periodicita

Portál by založen v dubnu 2006, od 11. ledna 2011 má portál přiděleno ISSN. Obsah vychází průběžně na webových stránkách www.vodovod.info, periodicita je 12x ročně.

ISSN

Portál Vodovod.info má přiděleno mezinárodní standardní číslo seriálu ISSN 1804-7157.

Obsah

Portál prostřednictvím redakčního systému uveřejňuje příspěvky v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Zveřejňovány jsou následující typy příspěvků:

  • Recenzované články – původní vědecké nebo přehledové statě, které procházejí nezávislým recenzním řízením. Recenzované články jsou řazeny podle svého zaměření do příslušné sekce portálu a dále jsou označeny štítkem "recenzováno";
  • Odborné články – obsahově přínosné články pro čtenáře portálu nekomerčního charakteru, mohou být sponzorovány;
  • Firemní prezentace – komerční sdělení různého charakteru.

Dále jsou nabízeny doprovodné služby - zápis do katalogu odkazů nebo partnerství pro odborné akce.

Používání portálu vodovod.info se řídí Podmínkami používání.

Redakční rada

  • doc. Ing. Tomáš Kučera, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně - šéfredaktor
  • Ing. Marek Coufal, Ph.D., Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
  • Ing. Pavel Dvořák, Ph.D., Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
  • Ing. Stanislav Malaník, Ph.D., Euroarmatúry, s.r.o.
  • Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., Vodárenská akciová společnost, a.s.
  • doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc., Vysoké učení technické v Brně

Indexování

Časopis je indexován v

 

SIS database

Google Scholar  

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody