{source}
<div align="center">
    <!--[if !IE]> -->
    <object type="application/x-shockwave-flash" data="http://vip.espoluprace.cz:88/745x100-ipojisteni.swf" width="745" height="100" id="flash" >
    <!-- <![endif]-->
    <!--[if IE]>
    <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="745" height="100" id="flash" >
    <![endif]-->
    <param name="allowScriptAccess" value="always" />
    <param name="flashVars" value="clickthru=http%3A%2F%2Ftracking.espoluprace.cz%2Faff_c%3Foffer_id%3D2%26aff_id%3D3616%26file_id%3D162">
    <param name="movie" value="http://vip.espoluprace.cz:88/745x100-ipojisteni.swf" />
    <param name="menu" value="false" />
    <param name="quality" value="high" />
    <param name="salign" value="lt" />
    <param name="scale" value="noscale" />
    <param name="wmode" value="transparent" />
    <param name="bgcolor" value="#ffffff" />
    </object>
</div> <img src="http://tracking.espoluprace.cz/aff_i?offer_id=2&aff_id=3616&file_id=162" width="1" height="1">
{/source}
{source}
<div align="center">
    <!--[if !IE]> -->
    <object type="application/x-shockwave-flash" data="http://vip.espoluprace.cz:88/745x100-ipojisteni.swf" width="745" height="100" id="flash" >
    <!-- <![endif]-->
    <!--[if IE]>
    <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="745" height="100" id="flash" >
    <![endif]-->
    <param name="allowScriptAccess" value="always" />
    <param name="flashVars" value="clickthru=http%3A%2F%2Ftracking.espoluprace.cz%2Faff_c%3Foffer_id%3D2%26aff_id%3D3616%26file_id%3D162">
    <param name="movie" value="http://vip.espoluprace.cz:88/745x100-ipojisteni.swf" />
    <param name="menu" value="false" />
    <param name="quality" value="high" />
    <param name="salign" value="lt" />
    <param name="scale" value="noscale" />
    <param name="wmode" value="transparent" />
    <param name="bgcolor" value="#ffffff" />
    </object>
</div> <img src="http://tracking.espoluprace.cz/aff_i?offer_id=2&aff_id=3616&file_id=162" width="1" height="1">
{/source}

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Podmínky používání

Obsahu

Obsah podléhá Licenčním podmínkám. Publikovaný obsah na stránkách Vodovod.info mohou uživatelé používat pouze pro svou osobní potřebu a výukové účely, není-li uvedeno jinak.

Odkazování

Na publikovaný obsah lze odkazovat bez předchozího souhlasu pomocí hypertextových odkazů. Rovněž je možné volně využívat kanál RSS k zobrazování nadpisů a perexů článků na jiných webových stránkách, stejně tak na sociálních sítích. Vždy však musí být uveden zdroj včetně hypertextového odkazu vedoucího na příslušnou stránku časopisu Vodovod.info.

Duplikování obsahu v širším rozsahu není přípustné bez předchozího souhlasu redakce.

Umístění našeho loga

Logo časopisu Vodovod.info lze umístit na jiné stránky, pokud odkazuje přímo na adresu http://www.vodovod.info.

Odpovědnost

Veškerý obsah uveřejněný na portálu Vodovod.info je pouze informačního charakteru. Časopis Vodovod.info nenese žádnou odpovědnost za použití publikovaného obsahu a neručí za žádné škody způsobené svým obsahem. U obsahu označeného jménem autora či názvem zdroje za obsah odpovídá přímo takto označený zdroj informace.

Obsah publikovaný třetími stranami

V rámci publikačního systému časopisu Vodovod.info jsou prezentovány materiály třetích stran. Tyto materiály jsou označeny. Autorská práva k nim náležející jsou cele v dispozici třetích stran.

Fotografie

Provozovatel portálu prohlašuje, že všechny fotografie zde zveřejněné, jsou legálně nabyté. Je zakázáno přebírat a dále používat jakékoliv fotografie pro jiné účely než výukové, a to pouze s uvedením zdroje.

Portál využívá služeb databanky fotografií pixmac.cz a jiných. Použití fotografie označené názvem příslušné databanky podléhají licenčním podmínkám.

Uživatelé

Každý uživatel stránek časopisu Vodovod.info se zavazuje užívat těchto služeb v souladu těmito podmínkami a s platnými právními předpisy toto užívání upravující.

Uživatelé mají možnost nabídnout k publikaci na portálu obsah (články, fotografie, odkazy, aj.). Uživatelé jsou zodpovědní za původ nabídnutého obsahu.

Pokud uživatelé provádějí registraci na stránkách časopisu, pak ze své svobodné vůle a souhlasí s uchováváním osobních údajů na straně provozovatele portálu. Uživatelé rovněž registrací souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. Provozovatel portálu neposkytuje nikdy informace o registrovaných uživatelích třetím stranám.

Ochrana dat a osobních údajů

V souvislosti s využíváním některých služeb poskytovaných časopisem Vodovod.info na stejnojmenných internetových stránkách mohou uživatelé i autoři poskytnout údaje, které mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“).

Vydavatel si uvědomuje práva a povinnosti dotčených osob stanovené Zákonem a respektuje zájem autorů a uživatelů o ochranu osobních údajů. Vydavatel chrání osobní údaje v souladu se Zákonem.

Pokud při využívání časopisu poskytne autor či uživatel osobní údaje, nebude vydavatel tyto osobní údaje předávat bez souhlasu autora či uživatele žádné osobě s výjimkou případů stanovených těmito podmínkami, právními předpisy nebo se souhlasem autora či uživatele.

Pokud se uživatel pohybuje na stránkách časopisu nedochází k aktivaci, vyhledání ani používání žádných osobních údajů poskytnutých uživatelem dříve. Pokud se uživatel pohybuje na stránkách časopisu nedochází ke sledování pohybu uživatele po stránkách.

Autor bere na vědomí, že je nezbytné u publikovaných článků uvést jeho osobní údaje a tyto veřejně publikovat společně s článkem. Vydavatel má právo používat údaje poskytnuté autorem pro identifikaci autora publikovaných článků, což je v souladu se zájmem autora.

Každý autor či uživatel, který poskytl osobní údaje, má Zákonem stanovené právo písemně požádat správce o poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje o něm správce zpracovává, pokud právní předpisy nestanoví jinak. V případě, že uživatel zjistí, že došlo k porušení povinností správcem nebo zpracovatelem, má právo postupovat v souladu s § 21 Zákona.

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody