Obsahu

Obsah podléhá Licenčním podmínkám. Publikovaný obsah na stránkách Vodovod.info mohou uživatelé používat pouze pro svou osobní potřebu a výukové účely, není-li uvedeno jinak.

Odkazování

Na publikovaný obsah lze odkazovat bez předchozího souhlasu pomocí hypertextových odkazů. Rovněž je možné volně využívat kanál RSS k zobrazování nadpisů a perexů článků na jiných webových stránkách, stejně tak na sociálních sítích. Vždy však musí být uveden zdroj včetně hypertextového odkazu vedoucího na příslušnou stránku časopisu Vodovod.info.

Duplikování obsahu v širším rozsahu není přípustné bez předchozího souhlasu redakce.

Umístění našeho loga

Logo časopisu Vodovod.info lze umístit na jiné stránky, pokud odkazuje přímo na adresu http://www.vodovod.info.

Odpovědnost

Veškerý obsah uveřejněný na portálu Vodovod.info je pouze informačního charakteru. Časopis Vodovod.info nenese žádnou odpovědnost za použití publikovaného obsahu a neručí za žádné škody způsobené svým obsahem. U obsahu označeného jménem autora či názvem zdroje za obsah odpovídá přímo takto označený zdroj informace.

Obsah publikovaný třetími stranami

V rámci publikačního systému časopisu Vodovod.info jsou prezentovány materiály třetích stran. Tyto materiály jsou označeny. Autorská práva k nim náležející jsou cele v dispozici třetích stran.

Fotografie

Provozovatel portálu prohlašuje, že všechny fotografie zde zveřejněné, jsou legálně nabyté. Je zakázáno přebírat a dále používat jakékoliv fotografie pro jiné účely než výukové, a to pouze s uvedením zdroje.

Portál využívá služeb databanky fotografií pixmac.cz a jiných. Použití fotografie označené názvem příslušné databanky podléhají licenčním podmínkám.

Uživatelé

Každý uživatel stránek časopisu Vodovod.info se zavazuje užívat těchto služeb v souladu těmito podmínkami a s platnými právními předpisy toto užívání upravující.

Uživatelé mají možnost nabídnout k publikaci na portálu obsah (články, fotografie, odkazy, aj.). Uživatelé jsou zodpovědní za původ nabídnutého obsahu.

Pokud uživatelé provádějí registraci na stránkách časopisu, pak ze své svobodné vůle a souhlasí s uchováváním osobních údajů na straně provozovatele portálu. Uživatelé rovněž registrací souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. Provozovatel portálu neposkytuje nikdy informace o registrovaných uživatelích třetím stranám.

Ochrana dat a osobních údajů

V souvislosti s využíváním některých služeb poskytovaných časopisem Vodovod.info na stejnojmenných internetových stránkách mohou uživatelé i autoři poskytnout údaje, které mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“).

Vydavatel si uvědomuje práva a povinnosti dotčených osob stanovené Zákonem a respektuje zájem autorů a uživatelů o ochranu osobních údajů. Vydavatel chrání osobní údaje v souladu se Zákonem.

Pokud při využívání časopisu poskytne autor či uživatel osobní údaje, nebude vydavatel tyto osobní údaje předávat bez souhlasu autora či uživatele žádné osobě s výjimkou případů stanovených těmito podmínkami, právními předpisy nebo se souhlasem autora či uživatele.

Pokud se uživatel pohybuje na stránkách časopisu nedochází k aktivaci, vyhledání ani používání žádných osobních údajů poskytnutých uživatelem dříve. Pokud se uživatel pohybuje na stránkách časopisu nedochází ke sledování pohybu uživatele po stránkách.

Autor bere na vědomí, že je nezbytné u publikovaných článků uvést jeho osobní údaje a tyto veřejně publikovat společně s článkem. Vydavatel má právo používat údaje poskytnuté autorem pro identifikaci autora publikovaných článků, což je v souladu se zájmem autora.

Každý autor či uživatel, který poskytl osobní údaje, má Zákonem stanovené právo písemně požádat správce o poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje o něm správce zpracovává, pokud právní předpisy nestanoví jinak. V případě, že uživatel zjistí, že došlo k porušení povinností správcem nebo zpracovatelem, má právo postupovat v souladu s § 21 Zákona.