Přehled norem

Seznam konkrétních norem najdete po kliknutí na příslušnou třídu

 

 • 01 31 Technické výkresy
 • 01 34 Výkresy ve stavebnictví

 • 13 00 Potrubí, všeobecně
 • 13 05 Uložení potrubí
 • 13 20 Litinové, tlakové trouby a tvarovky včetně smaltovaných

 • 64 64 Plastové potrubní systémy

 • 72 10 Zeminy, popisy a klasifikace
 • 72 21 Pojiva na bázi cementu
 • 72 31 Betonové a železobetonové trouby a tvarovky

 • 73 00 Navrhování staveb, všeobecně
 • 73 12 Betonové konstrukce, navrhování
 • 73 24 Betonové konstrukce, provádění
 • 73 30 Zemní práce
 • 73 66 Vodovody

 • 75 00 Vodní hospodářství. Základní normy
 • 75 01 Vodní hospodářství. Názvosloví
 • 75 02 Vodní hospodářství. Výpočty
 • 75 09 Vodní hospodářství. Provoz vodohospodářských děl
 • 75 24 Nádrže a zdrže
 • 75 50 Vodárenství. Všeobecné normy
 • 75 51 Vodárenství. Odběr a jímání vody
 • 75 52 Vodárenství. Úprava vody
 • 75 53 Vodárenství. Úprava čerpání vody
 • 75 54 Vodárenství. Vodovodní potrubí
 • 75 56 Vodárenství. Objekty na vodovodních řadech
 • 75 56 Vodárenství. Chemické výrobky používané pro úpravu vody v bazénech
 • 75 57 Výrobky pro úpravu vody
 • 75 58 Chemické výrobky pro úpravu vody
 • 75 59 Vodárenství. Přejímání, zkoušení, provoz