{source}
<div align="center">
    <!--[if !IE]> -->
    <object type="application/x-shockwave-flash" data="http://vip.espoluprace.cz:88/745x100-ipojisteni.swf" width="745" height="100" id="flash" >
    <!-- <![endif]-->
    <!--[if IE]>
    <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="745" height="100" id="flash" >
    <![endif]-->
    <param name="allowScriptAccess" value="always" />
    <param name="flashVars" value="clickthru=http%3A%2F%2Ftracking.espoluprace.cz%2Faff_c%3Foffer_id%3D2%26aff_id%3D3616%26file_id%3D162">
    <param name="movie" value="http://vip.espoluprace.cz:88/745x100-ipojisteni.swf" />
    <param name="menu" value="false" />
    <param name="quality" value="high" />
    <param name="salign" value="lt" />
    <param name="scale" value="noscale" />
    <param name="wmode" value="transparent" />
    <param name="bgcolor" value="#ffffff" />
    </object>
</div> <img src="http://tracking.espoluprace.cz/aff_i?offer_id=2&aff_id=3616&file_id=162" width="1" height="1">
{/source}
{source}
<div align="center">
    <!--[if !IE]> -->
    <object type="application/x-shockwave-flash" data="http://vip.espoluprace.cz:88/745x100-ipojisteni.swf" width="745" height="100" id="flash" >
    <!-- <![endif]-->
    <!--[if IE]>
    <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="745" height="100" id="flash" >
    <![endif]-->
    <param name="allowScriptAccess" value="always" />
    <param name="flashVars" value="clickthru=http%3A%2F%2Ftracking.espoluprace.cz%2Faff_c%3Foffer_id%3D2%26aff_id%3D3616%26file_id%3D162">
    <param name="movie" value="http://vip.espoluprace.cz:88/745x100-ipojisteni.swf" />
    <param name="menu" value="false" />
    <param name="quality" value="high" />
    <param name="salign" value="lt" />
    <param name="scale" value="noscale" />
    <param name="wmode" value="transparent" />
    <param name="bgcolor" value="#ffffff" />
    </object>
</div> <img src="http://tracking.espoluprace.cz/aff_i?offer_id=2&aff_id=3616&file_id=162" width="1" height="1">
{/source}

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

01 Obecná třída

 • 01 31 Technické výkresy
 • 01 34 Výkresy ve stavebnictví

13 Armatury a potrubí

 • 13 00 Potrubí, všeobecně
 • 13 05 Uložení potrubí
 • 13 20 Litinové, tlakové trouby a tvarovky včetně smaltovaných

64 Plasty

 • 64 64 Plastové potrubní systémy

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

 • 72 10 Zeminy, popisy a klasifikace
 • 72 21 Pojiva na bázi cementu
 • 72 31 Betonové a železobetonové trouby a tvarovky

73 Navrhování a provádění staveb

 • 73 00 Navrhování staveb, všeobecně
 • 73 12 Betonové konstrukce, navrhování
 • 73 24 Betonové konstrukce, provádění
 • 73 30 Zemní práce
 • 73 66 Vodovody

75 Vodní hospodářství

 • 75 00 Vodní hospodářství. Základní normy
 • 75 01 Vodní hospodářství. Názvosloví
 • 75 02 Vodní hospodářství. Výpočty
 • 75 09 Vodní hospodářství. Provoz vodohospodářských děl
 • 75 24 Nádrže a zdrže
 • 75 50 Vodárenství. Všeobecné normy
 • 75 51 Vodárenství. Odběr a jímání vody
 • 75 52 Vodárenství. Úprava vody
 • 75 53 Vodárenství. Úprava čerpání vody
 • 75 54 Vodárenství. Vodovodní potrubí
 • 75 56 Vodárenství. Objekty na vodovodních řadech
 • 75 56 Vodárenství. Chemické výrobky používané pro úpravu vody v bazénech
 • 75 57 Výrobky pro úpravu vody
 • 75 58 Chemické výrobky pro úpravu vody
 • 75 59 Vodárenství. Přejímání, zkoušení, provoz

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody