Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Asociace pro vodu ČR sdružuje odborníky v celé oblasti vodního hospodářství

Asociace pro vodu ČR z.s. sdružuje odborníky, společnosti a instituce s hlavním cílem dosažení efektivního a udržitelného rozvoje v celé oblasti vodního hospodářství a ochrany vodního prostředí. CzWA je národním členem EWA (European Water Association) a IWA (International Water Association) a spolupracuje s řadou národních asociací, a to zejména na Slovensku, v Německu a Rakousku. V České republice je navázána spolupráce s oborovým sdružením SOVAK a Asociací vodárenských expertů ČR.

CzWA vznikla v r. 2009 transformací Asociace čistírenských expertů České republiky (AČE ČR) založené v r. 1992. Zatímco činnost AČE ČR se soustředila především na oblasti odvádění a čištění odpadních vod a zpracování kalů a odpadů, záběr CzWA je širší a zasahuje do všech oblastí vodního hospodářství, zahrnujících v konečném důsledku zlepšování kvality povrchových a podzemních vod.

Hlavním předmětem činnosti CzWA je zejména:

 • výměna poznatků a zkušeností jak mezi členy, tak i s odborníky mimo členskou základnu,
 • odborná výchova vlastních členů i odborníků nečlenů,
 • přenos odborných poznatků ze zahraničí do ČR,
 • vydávání odborných publikací a dalších materiálů v tištěné i elektronické podobě,
 • aktivní účast při normotvorné a metodické činnosti,
 • účast spolku a jeho členů v českých a zahraničních sdruženích stejného či obdobného odborného zaměření a aktivní spolupráce s těmito sdruženími,
 • spolupráce s orgány veřejné a státní správy,
 • poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.

Prof. Wanner zahajuje konferenci 12th IWA Specialised Conference on Design, Operation and Economics of Large Wastewater Treatment Plants

Činnost Asociace je uskutečňována ve 13 odborných skupinách:

 • Analýza a měření
 • Difúzní znečištění
 • Kaly a odpady
 • Městské ČOV
 • Vodárenství + Povrchové vody
 • Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod
 • Biologie vody
 • Technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství
 • Energie a odpadní vody
 • Malé a domovní čistírny a odlučovače
 • Odvodňování urbanizovaných území
 • Průmyslové odpadní vody
 • Životnost a obnova vodohospodářské infrastruktury

Od roku 2015 se pod křídly Asociace formuje skupina mladých odborníků Young Water Professionals (YWP). Program YWP je iniciován přímo International Water Association s cílem umožnit setkávání odborníků do 35ti let. Snahou skupiny YWP do budoucna je především vyvolání diskuse s techniky i manažery na téma zapojení mladých „vodařů" do práce ve výzkumu i praxi. První příležitostí pro tuto diskusi bude seminář Mladá voda břehy mele, který se uskuteční dne 17. 6. 2016 v Brně.

Pohled do konferenčního sálu při 11. bienální konference VODA 2015

Asociace pravidelně pořádá konference a semináře zaměřené na aktuální problematiku oboru Vodní hospodářství. Stěžejní je bienální konference VODA, která v roce 2015 oslavila již svůj 11. ročník. V loňském roce byla CzWA organizátorem mezinárodní konference IWA s názvem 12th IWA Specialised Conference on Design, Operation and Economics of Large Wastewater Treatment Plants a v září 2017 bude organizátorem další mezinárodní conference IWA  14th International Conference on Urban Drainage. Mezi další významné akce patří například konference Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod, Anaerobie, Kaly a odpady, Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod a další.

Asociace je spoluvlastníkem časopisu Vodní hospodářství a podílí se také na tvorbě jeho obsahu. V příloze Listy CzWA jsou publikovány pozvánky na odborné akce, referáty o jejich průběhu a komentáře k významným událostem ve vodním hospodářství.

V současnosti má Asociace 312 individuálních členů, z nichž je 206 členů expertů. Asociace sdružuje také korporativní členy, kterých má 50. Jsou to společnosti, jejichž předmět podnikání je v oblasti vodního hospodářství.

Kontakt

Jana Šmídková

sekretariát CzWA

Asociace pro vodu ČR, z.s., Masná 189/5, 602 00 Brno

tel.: +420 543 235 303, GSM: +420 737 508 640

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Web: www.czwa.cz

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody