• Podniky povodí (6)

    Vodní toky na území České republiky jsou rozděleny na významné vodní toky a drobné vodní toky. Významné vodní toky a část určených drobných vodních toků spravují státní podniky povodí: Povodí Vltavy, Povodí Ohře, Povodí Labe, Povodí Odry, Povodí Moravy, Většinu drobných vodních toků pak spravuje státní podnik Lesy České republiky.