Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Konference Ztráty vody v Praze

V pražském Kongresovém centru se minulý týden sešli světoví odborníci na ztráty vody z vodovodního potrubí. Konala se totiž konference Water Loss 2022, kterou pořádá každé dva roky expertní skupina z mezinárodní asociace pro vodu (IWA). “Do ČR se konference vrátila po 21 letech, když předtím procestovala celý svět,” říká Jiří Paul z pořádající CzWA. “Právě návrat do místa vzniku a také naše úspěchy ve snižování ztrát rozhodly o tom, že jsme uspěli v soutěži na její pořádání, “ dodává. Při slavnostním úvodu účastníky pozdravili také náměstek ministra zemědělství Aleš Kendík a Lukáš Záruba, ředitel odboru ochrany vod MŽP. Obě ministerstva nad konferencí převzala záštitu. Za významné místní partnery promluvil ředitel PVK Petr Mrkos.

Tři dekády snižování ztrát vody v ČR, tak se jmenoval společný příspěvek ministerstva zemědělství, SOVAK a CzWA, který zazněl hned v úvodu konference. Díky systematickému přístupu k hospodaření s vodou se po roce 1989 podařilo ztráty snížit více než o polovinu na současných průměrných 15 procent. Česká republika se tak řadí mezi nejlepší v Evropě.

„Máme samé skvělé ohlasy, a to nejen od účastníků, ale i od odborných garantů. Atraktivní program s téměř stovkou přednášek přilákal do Prahy 370 expertů z 58  zemí světa,“ pochvaluje si Jiří Paul.  Domácích účastníků se zaregistrovalo téměř padesát. Podle organizátorů pomohlo i to, že pro ně bylo připraveno simultánní tlumočení a snížené vložné.

Ač se jedná o úzké téma, měly příspěvky široký záběr. Byly představeny výsledky použití jak tradičních, tak nových nebo zkušebních technik na vyhledávání úniků vody. Řada příspěvků se věnovala uceleným projektům na snížení ztrát vody, které ve světě mají často formu externího kontraktu založeného na cílových hodnotách. „Za sebe bych asi z programu vypíchnul významnou změnu v hodnocení ztrát. Pro řadu zemí přestávají být přijatelné ztráty v úrovni deset procent. Důvodem pro to je současný nárůst cen energií často v kombinaci s nedostatkem vody,“ shrnuje Paul s tím, že i v našich podmínkách nás také čeká přehodnocení našich současných přístupů.

Závěr konference patřil panelové diskuzi zaměřené na legislativní regulaci hospodaření s vodou. Novela evropské směrnice na pitnou vodu totiž ukládá členským státům nastavit na národní úrovni systém kontroly ztrát vody. Z diskuze, které se za Českou republiku zúčastnila Želmíra Macková z ministerstva zemědělství, bude zpracována tzv. Pražská výzva, která by měla sloužit jako podklad k další debatě. Mezi účastníky debaty byli také experti z Kalifornie, kde je podobná legislativa nově zavedena. Za velmi důležité považují organizátoři také to, že se do diskuze zapojila také evropská asociace regulátorů WAREG.

Kromě nabitého odborného programu byl pro účastníky připraven také koncert houslisty Štěpána Pražáka a klavíristky Jolany Hanikové, večerní plavba po Vltavě a závěrečná večeře v pražské Křižovatce s koncertem Jana Smigmatora.

Příští konferenci bude za dva roky hostit španělský San Sebastián.

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody

Naši partneři

Doporučujeme

Příprava na krizovou situaci následkem sucha

Sucho spolu s povodněmi patří k extrémním hydrologickým jevům, které se vyskytují přirozeně a nahodile. Vlivem klimatických změn se frekvence výskytu, plošný a časový rozsah těchto extrémních jevů mohou měnit. Poslední výsledky modelování dopadů klimatické změny pro Českou republiku nastiňují (a skutečnost posledního období potvrzuje) možnost častějšího výskytu přívalových povodní, ale také i dlouhotrvajících suchých období.