Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Plně vybavený vůz na čištění odpadů a domovní kanalizace
Plně vybavený vůz na čištění odpadů a domovní kanalizace

Čištění odpadu svépomocí, nebo odbornou firmou?

V tomto článku Vám popíšeme, co dělat při neodtékajícím domovním odpadu, nebo ucpané kanalizaci. Dále se dovíte, jak si sami můžete vyčistit ucpaný odpad.

Plán obnovy vodovodní sítě
Plán obnovy vodovodní sítě

Technologie pro optimalizaci plánu obnovy vodovodních a kanalizačních sítí

Plánování obnovy vodovodních a kanalizační sítí je každoroční dlouhodobý proces, který by měl sledovat určité cíle a strategii na základě ucelené a odsouhlasené metodiky. Stanovení metodiky pro výběr řadů či kanalizačních stok pro rekonstrukci má dlouhodobý vliv na technické parametry vodohospodářského majetku a především na ekonomické ukazatele.

Pohled do konferenčního sálu při 11. bienální konference VODA 2015
Pohled do konferenčního sálu při 11. bienální konference VODA 2015

Asociace pro vodu ČR sdružuje odborníky v celé oblasti vodního hospodářství

Asociace pro vodu ČR z.s. sdružuje odborníky, společnosti a instituce s hlavním cílem dosažení efektivního a udržitelného rozvoje v celé oblasti vodního hospodářství a ochrany vodního prostředí. CzWA je národním členem EWA (European Water Association) a IWA (International Water Association) a spolupracuje s řadou národních asociací, a to zejména na Slovensku, v Německu a Rakousku. V České republice je navázána spolupráce s oborovým sdružením SOVAK a Asociací vodárenských expertů ČR.

Vybíráme vodovodní baterii

Vodovodní baterie je prvek vybavení domácnosti, se kterým jsme denně v kontaktu, ať už při napouštění vody pro účely hygieny, tak pro vaření či pitné účely. Vodovodní baterie mají především plnit funkci, pro kterou jsou určeny, a proto je důležité vybrat pro správný účel správný typ baterie. Mimoto při výběru zohledňujeme vzhled a také cenu.

Domovní čistírna Ekona je garancí kvality vody na odtoku

Jak známo domovní čistírny odpadních vod jsou používány všude tam, kde je nemožné odvádět odpadní vody do veřejné kanalizace. Důvody pro to mohou být různé, od neexistence komunální čistírny odpadních vod, přes dlouhé vzdálenosti k nejbližší stoce až po složité výškové poměry.

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody