Vodovod.info

A journal of municipal water management

ISSN 1804-7157

peer-reviewed journal

Vodovod.info

A journal of municipal water management.

ISSN 1804-7157

peer-reviewed journal

water supply, water treatment, sewerage and waste water treatment

Doporučujeme

Analýza nákladov GIS systémov a možnosti využitia GIS systémov vo vodárenských spoločnostiach

GIS systéme prešli za 60 rokov vývoja od systémov tvorených pre jeden účel do dnešnej podoby multiplatformového informačného systému, ktorý integruje v spoločnostiach, a predovšetkým spoločnostiach sieťového charakteru, ich informačné systémy. GIS systémy už prezerá a napĺňa čoraz viac interných a externých pracovníkova takýchto spoločností či už priamo alebo nepriamo. Vývoj určite nezastane a preto aj tento typ programov čaká ďalší vývoj.