Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Nová evropská směrnice pro pitnou vodu 2020/2184

Novou směrnici v českém jazyce lze nalézt úředním věštníku evropské unie. Směrnice nabyla účinnosti 12.1.2021. Cílem směrnice je zlepšit kvalitu a bezpečnost pitné vody z vodovodu a usnadnit přístup k pitné vodě všem občanům Evropské unie. Je podporováno používání pitné vody pití vody z vodovodu, tzv. "kohoutkové", namísto balené vody tím, že se zvýší kvalita vody z vodovodu zavedením přísnějších limitů pro určité znečišťující látky, včetně olova. Nová pravidla byla navržena tak, aby byla kvalitní pitná voda dobře dostupnou v celé Evropské unii.

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody