Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Nová evropská směrnice pro pitnou vodu 2020/2184

Novou směrnici v českém jazyce lze nalézt úředním věštníku evropské unie. Směrnice nabyla účinnosti 12.1.2021. Cílem směrnice je zlepšit kvalitu a bezpečnost pitné vody z vodovodu a usnadnit přístup k pitné vodě všem občanům Evropské unie. Je podporováno používání pitné vody pití vody z vodovodu, tzv. "kohoutkové", namísto balené vody tím, že se zvýší kvalita vody z vodovodu zavedením přísnějších limitů pro určité znečišťující látky, včetně olova. Nová pravidla byla navržena tak, aby byla kvalitní pitná voda dobře dostupnou v celé Evropské unii.

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody

Naši partneři

Doporučujeme

Experimentální odstranění kovů vybranými filtračními materiály

V současnosti se ve zdrojích pitné vody objevuje celá řada nežádoucích látek, mimo jinými také kovy a jejich sloučeniny. Cílem experimentu provedeného v rámci specifického vysokoškolského výzkumu je posouzení odstranění kovů z pitné vody sorpčními materiály GEH, Bayoxide E33 a Filtrasorb F400. Byla provedena statická laboratorní zkouška, při níž byly do kádinek odváženy sorpční materiály a poté byla přidána voda s obsahem arsenu, niklu a olova. V časech 1, 2 a 4 hodiny od začátku zkoušky byly odebírány vzorky vody, ve kterých byly následně stanoveny koncentrace kovů. K největšímu snížení koncentrací ve vodě došlo u arsenu na materiálu GEH, sorbovala se na něj většina tohoto polokovu. U niklu a olova bylo v případě obou materiálů snížení koncentrací výrazně menší.