Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Směrnice rady 98/83/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě

Směrnice rady 98/83/ES

ze dne 3. listopadu 1998

o jakosti vody určené k lidské spotřebě

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 130s odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

s ohledem na stanovisko Výboru regionů [3],

v souladu s postupem stanoveným v článku 189c [4],

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Celé znění směrnice je k dispozici v přiloženém dokumentu pdf

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody