Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Vodní hospodářství pod tlakem globální změny klimatu

Ústav technologie vody a prostředí vás zve na seminář k 70. výročí svého založení.

VŠCHT Praha, Budova A, posluchárna AII

6. října 2023 od 14.00

Program

Téma

Přednášející

Instituce

Zahájení semináře

prof. Ing. Jan Bartáček, Ph.D.
prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc.
prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka

Vedoucí ústavu
Děkan FTOP
Rektor VŠCHT Praha

Keynote:

Vodní hospodářství ČR pod tlakem globální změny klimatu a vodního blahobytu…

RNDr. Petr Kubala

Předseda představenstva Svaz vodního hospodářství ČR

Adaptace vodního hospodářství hl. m. Prahy na změnu klimatu a možnosti zapojení absolventů vodařský studijních oborů

Ing. Pavel Válek, MBA

Předseda představenstva Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Jak může přispět akademická sféra: Současné aktivity Ústavu technologie vody a prostředí ve výzkumu, vzdělávání a v aplikacích

prof. Ing. Jan Bartáček, Ph.D.

ÚTVP, VŠCHT Praha

70+ let historie Ústavu technologie vody a prostředí

Prof. Ing. Jana Zábranská, CSc.

ÚTVP, VŠCHT Praha

Úkoly provozovatelů vodárenské infrastruktury při adaptaci vodního hospodářství na změnu klimatu: Národní i evropská perspektiva

Ing. Vilém Žák

Ředitel a člen představenstva
SOVAK ČR

Potřeby a očekávání průmyslových partnerů od vzdělávání a výzkumu v oblasti vodního hospodářství

Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M.

Obchodní a technický ředitel pro oblast vody
Veolia Česká republika, a.s.

Spolupráce expertů napříč sektory: Způsob, jak čelit současným globálním výzvám

doc. Ing. David Stránský, Ph.D.

Předseda výboru
Asociace pro vodu ČR

Stopa Ústavu v mezinárodních organizacích v oblasti vodního hospodářství

Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.

ÚTVP, VŠCHT Praha

Závěr, pozvání na networking s pohoštěním a na Noc vědců

prof. Ing. Jan Bartáček, Ph.D.

ÚTVP, VŠCHT Praha

Navazující akce semináře: Networking s občerstvením v předsálí posluchárny
Navazující akce VŠCHT Praha: Noc vědců (od 17:00)

 

Registrace

tvp.vscht.cz

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody