6.-7.9.2021, Pardubice

V září 2021 se po dvou letech koná třetí ročník konference „Membránové procesy pro udržitelný rozvoj“ – MEMPUR 2021, která se bude konat tradičně na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Jedním z hlavních záměrů konference je vytvářet prostředí pro vzájemné propojování akademické sféry s průmyslem a je tedy i příležitostí pro manažery a podnikatele vytipovat si mezi mladými vědci a výzkumníky své nové spolupracovníky.

Konference v tomto ročníku rozšiřuje svůj oborový zájem z oblasti základních membránových separačních procesů a jejich uplatnění v průmyslových procesech na celou oblast průmyslové a komunální ekologie zařazením témat souvisejících s vodním hospodářstvím a emisemi škodlivých látek do ovzduší.

Je určena k prezentaci výsledků výzkumu nejen z oblasti separačních membránových procesů, ale rovněž i nových materiálů, nakládání s odpady (kapalnými i plynnými), sanací ekologických zátěží, včetně dekontaminačních technologií (mechanické, fyzikální, chemické, biochemické, biotechnologické a kombinované membránové metody) uplatňovaných při inovačních technologiích pro životní prostředí.

„Membránové procesy pro udržitelný rozvoj“ – MEMPUR 2021 se koná v termínu 6.-7.9.2021 v Pardubicích.