Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

13. bienální konference VODA 2019

18.-20.9.2019, Poděbrady

13. bienální konference VODA 2019 se bude konat 18. – 20. září 2019 v Kongresovém centru Lázeňská Kolonáda v Poděbradech.

Tyto konference jsou pravidelně pořádány již od roku 1995.  Jsou jedinou akcí, kde si může návštěvník učinit průřezovou představu o všech aktuálních problémech a směrech vývoje ve vodním hospodářství České republiky. Témata konference postihují rozsáhlou problematiku z oblastí vodního hospodářství a ochrany vod, které jsou v současné době v ČR aktuální. Účastník má příležitost vyslechnout referáty i se zapojit do diskuse v odborných sekcích a v kuloárech, a tím nejen získat nové informace o řešení aktuálních problémů, ale i podělit se s ostatními o svá řešení a zkušenosti.

Tématické okruhy konference

  1. Znovuvyužití vody a kalu
  2. Kvalita vody na odtoku z ČOV
  3. Specifické polutanty
  4. Dešťové vody ve městech
  5. Vodárenství a ochrana vody v přírodě

Bližší informace jsou dostupné na stránkách CzWA.

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody