Ve dnech 6.-7.2.2019 se uskuteční odborná konference Vodárenská biologie určená všem biologům, hydrologům, hydrochemikům, pracovníkům ve vodárenském průmyslu, zástupcům laboratoří, vědeckým pracovníkům a pracovníkům vysokých škol i vysokoškolským studentům.

Mezi témata konference patří:

  • hygiena pitné vody, hygienické zabezpečení a dezinfekce vody, vodojemy, distribuční sítě, problematika biofilmů ve vodárenství, doprava vody potrubím, koroze;

  • hygienický význam biologických dějů ve vodách, patogenní a podmíněně patogenní agens, mikrobiologické oživení surové i upravené vody, metody mikrobiologických a biologických rozborů, rozlišení biologického stavu organismů fluorescencí;

  • biologie a úprava vody, biologické audity;

  • hodnocení ekologického stavu, resp. potenciálu povrchových vod;

  • údolní vodárenské nádrže, biologické oživení ve vztahu k úpravě vody;

  • ochrana povodí, eutrofizace;

  • koupaliště a bazény;

  • mikrobiologie vody, rizikové organismy.

a mnoho dalšího.

Konference se bude konat v Interhotelu Olympic v Praze. Bližší informace naleznete v přiložených dokumentech.

Přílohy
Download this file (190206_vb_2019.pdf)Pozvánka a přihláška[pdf]