15.-16.3.2018, Zlín

M​ezinárodní vodohospodářská​ konference VODA ZLÍN 2018 proběhne ve dnech 15. - 16. 3. 2018 v Interhotelu Moskva ve Zlíně.

Konference VODA ZLÍN tradičně seznamuje účastníky s novinkami, poznatky a zkušenostmi z oboru vodního hospodářství v oblasti úpravy a dopravy pitné vody. Odborné referáty se zabývají legislativou ve vodním hospodářství, zkušenostmi s projektovou přípravou a realizací úpraven vod, vodovodů a souvisejících objektů, výsledky prováděných výzkumů, a v neposlední řadě také zkušenostmi s provozováním úpraven vod a vodovodů. Součástí konference je také prezentace předních firem zabývajících se výrobním, dodavatelským, obchodním i servisním programem v oboru vodního hospodářství. Pořadatelem konference VODA ZLÍN 2018 je společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Konference VODA ZLÍN 2018 je zařazena do programu celoživotního vzdělávání České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a je hodnocena 2 kreditními body.

Závazná přihláška na konferenci VODA ZLÍN 2018 je k dispozici na stránkách společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. (viz níže).

Přílohy
Access this URL (http://www.smv.cz/o-spolecnosti/odborna-cinnost/)Závazná přihláška[MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.]
Download this file (voda_zlin_2018.pdf)Program konference[pdf]