Povodí Moravy, s.p., ve spolupráci s Českou vědeckotechnickou vodohospodářskou společností, ostatními podniky Povodí a partnery, zve všechny vodohospodáře, spřízněné odborníky a přátele na konferenci s mezinárodní účastí Vodní nádrže 2017.

Čtvrtý ročník konference se koná ve dnech 3. - 4. října 2017 v Brně, v hotelu Holiday Inn. Více informací naleznete v přiloženém cirkuláři a na níže uvedených stránkách konference.

Přílohy
Access this URL (http://vodninadrze.pmo.cz/)Stránky konference[vodninadrze.pmo.cz]
Download this file (VN2017_cirk2.pdf)Vodní nádrže 2017[Druhý cirkulář]
Download this file (VN_2017.pdf)Vodní nádrže 2017[První cirkulář]