Vodovod.info

A journal of municipal water management

ISSN 1804-7157

peer-reviewed journal

Call for papers

Vodovod.info (ISSN 1804-7157), a journal of municipal water managenent, is an international, professional, peer-reviewed journal focused on water supply, water treatment, sewerage and waste water treatment plants.

If you have the idea of making our journal as a vehicle for your professional or research interests, please send the electronic version of your paper in MS word format to us through This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. You can find a sample paper in this section: Guidelines for authors. We are very interested in your papers (both research and practical) and want to publish it in English or Czech language. All your other original and unpublished papers are also welcome to our journal.

Vodovod.info

A journal of municipal water management.

ISSN 1804-7157

peer-reviewed journal

water supply, water treatment, sewerage and waste water treatment

Doporučujeme

Technická normalizace pohledem projektanta

Technická normalizace bývá označována technická činnost, která se zabývá tvorbou dokumentovaných technických předpisů a norem, a byla zavedena za účelem maximalizovat kompatibilitu a kvalitu řešení, bezpečnost, opakovatelnost postupů atd. Jde o průběžně probíhající proces ve všech technických oborech, který v důsledku technického pokroku i legislativních změn prakticky nikdy nekončí. Technické normy lze tedy definovat jako dokumentované dohody, které zajišťují pravidla pro standardizaci technických řešení pro jejich opakované použití. V souvislosti s obecným názvem „norma“ se v současné době můžeme setkávat se spoustou výrazů a zkratek – (ČSN, EN, ISO, TNV, DIN atd.) i jejich různými kombinacemi (ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, ČSN IEC atd.). Článek se zabývá principy současné technické normalizace a problematikou s tímto související pohledem projektanta.