Vodovod.info

A journal of municipal water management

ISSN 1804-7157

peer-reviewed journal

About Journal

Vodovod.info - the journal of water supply and sewerage publishes peer-reviewed scientific and technical, review, and practical papers dealing with research and development in water supply and sewerage, in both cases technology and management.

Aims & Scope

The journal provides a forum for academics and professionals to share the latest developments and advances in knowledge and practice of water supply and sewerage. It aims to foster the exchange of ideas on a range of important subjects and to provide stimulus for research and the further development.

The journal's scope includes:

 • water resources management: source water quality, quantity, protection,
 • hydraulics of water and sewerage systems,
 • water and waste water treatment processes,
 • modelling of source waters, treatment technologies, distribution and sewerage systems,
 • applied methods to characterize water and waste water quality
 • distribution and sewerage systems, water leakage, ballast water,
 • water system management and policy: legislation, economics, public relations, crisis management
 • public health, risk assessment, regulations and standards
 • water and reuse

Identification

Vodovod.info

Water Supply and Sewerage Journal

ISSN 1804-7157

Languages

Czech, Slovak and English

Contact

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Editorial Board

 • assoc. prof. Tomáš Kučera, Brno University of Technology - editor in chief
 • Marek Coufal, Ph.D., Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
 • Pavel Dvořák, Ph.D., Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
 • Stanislav Malaník, Ph.D., Euroarmatúry, s.r.o.
 • Miroslav Svoboda, Ph.D., Vodárenská akciová společnost, a.s.
 • assoc. prof. Ladislav Tuhovčák, Vysoké učení technické v Brně

Indexing

Journal has been index in

SIS database.
Google Scholar  

Vodovod.info

A journal of municipal water management.

ISSN 1804-7157

peer-reviewed journal

water supply, water treatment, sewerage and waste water treatment

Doporučujeme

Praktické zkušenosti provozovatele vodovodu s ukončováním chemické dezinfekce

Společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. vlastní a provozuje vodovodní systémy, do kterých je dodávána většinou velmi kvalitní voda z podzemních zdrojů. Při průzkumech spokojenosti zákazníků s kvalitou dodávané pitné vody jsme se nejčastěji setkávali s výhradami k chlorovému pachu vody či s obavou z přítomnosti druhotných projevů chlorace ve vodě.  Již v minulých letech jsme u některých malých vodovodů s dlouhodobě stabilní kvalitou vody snižovali dávku dezinfekčního prostředku (chlornanu sodného) na minimum.