• Co ovlivňuje chuť a vůni vody?

  Co ovlivňuje chuť a vůni vody?

  Čerstvá, vysoce kvalitní voda, zejména voda z vodovodu, musí být bez zápachu. Jedním z ukazatelů kvality vody je i vůně a chuť. Pokud má vaše voda z vodovodu nepříjemnou chuť nebo zápach, mohou se v ní vyskytovat nečistoty.

 • Jakost vody v distribučních systémech pitné vody

  odtok

  Problémy koroze v dálkových přivaděčích i v distribučních systémech pitné vody souvisejí s chemickými, fyzikálně-chemickými a biologickými procesy, probíhajícími v potrubí. Jejich průvodním znakem jsou změny jakosti pitné vody v celé řadě ukazatelů. K nejvýznamnějším patří obsah Fe (tzv. zaželezování vody), pH, konduktivita, zákal, barva, obsah suspendovaných látek, DOC, CHSK, AOC, BDOC a řada mikrobiologických ukazatelů. Charakteristickým znakem korozních procesů je pokles koncentrace rozpuštěného kyslíku ve vodě.

 • Mikroplasty v pitné vodě – představují riziko?

  Mikroplasty se šíří již několik let ve všech složkách životního prostředí. Obavy spojené s mikroplasty v životním prostředí jsou živené zejména se stále intenzivněji se vyskytujícími důkazy o jejich všudypřítomnosti. V roce 2020 Světová zdravotnická organizace (WHO) předložila přehled poznatků o mikroplastech ve sladké a pitné vodě, která obsahuje následující konstatování a doporučení.

 • Odstraňování antibiotik z matrice pitné vody pomocí pokrokových oxidačních procesů

  Článek se zaměřuje na odstranění makrolidových a sulfonamidových antibiotik z matrice pitné vody pomocí pokrokových oxidačních procesů, které jsou slibnou technologií pro ekonomicky únosné a účinné odstraňování těchto látek.

 • Odstraňování farmak ze zdrojů pitné vody

  Článek je zaměřen na výskyt farmak ve zdrojích pitné vody a na jejich možné odstranění. Do vodních zdrojů se farmaka mohou dostat různými způsoby a mohou tak ovlivnit nejen životní prostředí, ale také naše zdraví. Abychom se ubránili koncentracím léčivých přípravků ve vodách, měli bychom navrhovat účinnější vodárenské procesy a zachytit tak znečištění dříve, než se dostane do distribuční sítě. Spolehlivou doúpravu již potvrdili některé membránové procesy, pokročilé oxidační procesy a vybrané sorpční materiály, např. aktivní uhlí, které je již s dalšími sorpčními materiály zkoumáno na Ústavu vodního hospodářství obcí FAST v Brně.

 • Význam biologických indikátorov kvality pitnej vody

  Pitná voda musí byť zdravotne bezpečná a nesmie predstavovať riziko ohrozenia zdravia ľudí. V súlade s legislatívnymi požiadavkami sa kvalita vody sleduje v mikrobiologických, biologických a chemických ukazovateľoch, pričom ju ovplyvňuje zdroj vody, technologický postup úpravy, údržba vodohospodárskych zariadení, vrátane vodojemov a akumulácií, a všetky súčasti distribučného systému, s ktorými voda pri zásobovaní obyvateľstva prichádza do kontaktu.