Vodovod.info

A journal of municipal water management

ISSN 1804-7157

peer-reviewed journal

Publisher

Title of journal

Vodovod.info

Subtitle

A journal of municipal water management

Identification

ISSN 1804-7157

Publisher

Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.
Tuřanská 247/33
620 00 Brno, CZ 62000
Czech Republic
IN 71798315

Contact

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Languages

Czech, Slovak, English

Periodicity

once a month

Vodovod.info

A journal of municipal water management.

ISSN 1804-7157

peer-reviewed journal

water supply, water treatment, sewerage and waste water treatment

Doporučujeme

Odstranění léčiva z vody vybranými adsorbenty

V rámci projektu specifického vysokoškolského výzkumu byla na Ústavu vodního hospodářství obcí Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně provedena laboratorní zkouška sledující účinnost odstranění diklofenaku vybranými sorpčními materiály. K odstraňování diklofenaku z vody sloužily kolony naplněné sorpčními materiály, kterými byly aktivní uhlí Filtrasorb F100, dále materiály GEH a Bayoxide E33. Cílem zkoušky bylo porovnat jmenované vybrané sorpční materiály z hlediska jejich účinnosti odstranění diklofenaku z vody. Z rozborů vody odebírané v předem stanovených časových intervalech po filtraci přes zmíněné materiály bylo zjištěno, že nejvhodnějším materiálem pro odstranění diklofenaku z vody je Filtrasorb F100.