Informační

Mikroplasty se šíří již několik let ve všech složkách životního prostředí. Obavy spojené s mikroplasty v životním prostředí jsou živené zejména se stále intenzivněji se vyskytujícími důkazy o jejich všudypřítomnosti. V roce 2020 Světová zdravotnická organizace (WHO) předložila přehled poznatků o mikroplastech ve sladké a pitné vodě, která obsahuje následující konstatování a doporučení.

Je pitná voda z vodovodu bezpečná v době pandemie koronaviru? Je nutné pitnou vodu před pitím převařit? Je pitná voda vhodná pro mytí rukou? Je bezpečné pití vody ze soukromých studní? Musím si koupit balenou vodu nebo skladovat pitnou vodu?

CzWA je znepokojena diskuzí o pitné vodě, která se v nedávné době objevila v mediálním prostoru. Forma, kterou Ústav pro hydrodynamiku Akademie věd ČR zvolil k vyjádření obav či nastolení diskuze, zda je v ČR dostatečná kontrola kvality pitné vody, byla nevhodná a médii byla převzata jako zpráva alarmující až poplašná. Ústav navíc vypracoval expertní stanovisko, které AV vydala jako tzv. AVex 1/19, materiál určený pro zákonodárce. V tomto materiálu se kromě již zmíněné polemiky s kvalitou a systémem kontroly pitné vody objevují návrhy na řešení ochrany přírodních vod, které CzWA shledává jako nekoncepční a neudržitelná. K tvrzením AV se kriticky vyjádřil Státní zdravotní ústav, s jehož závěry se asociace v zásadě ztotožňuje.

Zákonem je na provozovatele pro veřejnou potřebu kladena povinnost předložit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví ke schválení provozní řád vodovodu. Nově jsou však vyžadovány mezi povinnými položkami posouzení rizik a monitorovací program.

Na konci dubna byl zahájen významný investiční projekt, jehož cílem je zefektivnit zpracování kalu vznikajícího při úpravě surové vody z údolní nádrže Šance na vodu pitnou. Na jedné straně dojde ke snížení provozních nákladů souvisejících se zpracováním kalu při výrobě pitné vody, díky nasazení nové technologii odvodňování kalu budou také zmenšeny dopady na životní prostředí. Dojde totiž ke snížení produkce odpadu při výrobě pitné vody.

Kde se vzalo označení „tvrdá voda", není jasné. Pan profesor Pitter v knize Hydrochemie uvádí domněnku, že vzniklo v důsledku toho, že v nějaké vodě se vaří déle zelenina (je déle tvrdá). Co je tedy tvrdost vody? Tvrdost vody je definována součtem molárních koncentrací obsahu vápníku a hořčíku. V médiích jsme opakovaně přesvědčování o nutnosti dostatečného příjmu obou prvků.

Vítězství a Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj získala v kategorii podnikatelský sektor v letošním roce VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Její zástupci cenu převzali z rukou ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka a náměstka ministra pro životní prostředí Jana Kříže.

V žebříčku evropských metropolí podle ceny vodného a stočného patří Praze podle analýzy poradenské společnosti EY deváté místo. Se svými 85 korunami za metr krychlový o 10 korun převyšuje průměr zemí Evropské unie. Nejvíce za vodu platí obyvatelé dánské Kodaně (148 Kč), nejméně v bulharské Sofii (24,5 Kč). Cena vody v celé ČR v uplynulých deseti letech vzrostla o téměř 85 %, což je dvojnásobek průměru Evropské unie.

V průběhu měsíce červen a červenec 2015 byl na výzkumném Centru AdMaS, Fakulty stavební, Vysokého učení technického v Brně (dále jen Centrum AdMaS) ve spolupráci s objednatelem vyvíjen a testován prototyp plaveckého trenažéru pro komerční použití.

Světový den vody byl ustaven na 22. března od roku 1993 Organizací spojených národů po jednání v rámci Agendy 21 na jednání UNCED v roce 1992 v Rio de Janeiru v Brazílii. Důvodem byla především skutečnost, že více než jedna miliarda lidí na světě trpí nedostatkem pitné vody, nebo k ní nemá přístup vůbec. Každým rokem je tomuto dni přiřazeno specifické téma.

V roce 2014 to bylo téma Voda a energie, rok poté Voda a udržitelný rozvoj. Letos (2016) je hlavním mottem Voda a pracovní místa.

Ultrafiltrace Karlovy Vary

Více než třetina obyvatel Karlovarského kraje je zásobena pitnou vodou z  Oblastního vodovodu Karlovarska. Vodu do tohoto systému dodává z 90% úpravna vody Březová, jejímž zdrojem je nádrž Stanovice. Na této v Karlovarském kraji největší úpravně se dokončil projekt rozšíření úpravy pitné vody o nový stupeň: ultrafiltraci. Jde o technologii, která je ve světě na vzestupu, avšak v České republice se jedná o její první využití na takto velké úpravně. Pomyslnou pásku před čerstvě dokončenou stavbou slavnostně přestřihl za Karlovarský kraj Josef Hora, předseda Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, které bylo investorem, a  za město Karlovy Vary primátor Petr Kulhánek, který je také místopředsedou tohoto sdružení bezmála sta členských obcí.