Pitná voda 2019

Konference Zobrazení: 2119

8.-10.10.2019, Trenčianske Teplice

Mezinárodní konference Pitná voda se uskuteční v termínu 8.-10.10.2019 již tradičně v Trenčianských Tepliciach.

Konference má vzdělávací charakter a je určená pracovníkům z odboru vodárenství, kteří se zaobírají problematikou pitné vody, provozovatelům vodárenských sítí a dálkových přivaděčů, provozovatelům malých obecních vodovodů, zástupcům obcí, pracovníkům hygienických stanic a vodoprávních úřadů jako i dalším, kterých se problematika pitné vody dotýká.