Vodní nádrže 2017

Konference Zobrazení: 7878

3.-4.10.2017, Brno

Povodí Moravy, s.p., ve spolupráci s Českou vědeckotechnickou vodohospodářskou společností, ostatními podniky Povodí a partnery, zve všechny vodohospodáře, spřízněné odborníky a přátele na konferenci s mezinárodní účastí Vodní nádrže 2017.

Čtvrtý ročník konference se koná ve dnech 3. - 4. října 2017 v Brně, v hotelu Holiday Inn. Více informací naleznete v přiloženém cirkuláři a na níže uvedených stránkách konference.