• Assessment of heavy precipitation events impacts on the combined sewer collector

  The most of sewerage networks in Slovakia were built in the last century. Due to the increase in the number of inhabitants in towns and hydrological changes, it is necessary to re-evaluate sewerage networks' capacity. Overloading the network's hydraulic capacity can lead to the occurrence of urban floods, which are one of the negative impact of a high degree of urbanization. The aim of the paper was to assess the hydraulic conditions of a selected sewer collector in the city of Trnava. A mathematical model of the sewer network was created, which was used to simulate two different load cases with varying properties of precipitation. SCA's load state was characterized as a starting case, as the properties of the design rain corresponded to the design rain in the standard STN EN 75 6101. The simulation showed that 51.9% of the network has satisfactory conditions, and 48.1% of the network is congested. Under rain load with a periodicity of p = 0.1, the results were as follows: 41.9% of the network comply with the assessment, and 58.1% of the network was congested.

 • Důvody a zamezení drenážního efektu stokové sítě

  Trasa stokové sítě představuje antropogenní privilegovanou cestu proudění podzemní vody. Základní předpoklady k jejímu vzniku a uvedení do chodu jsou jak na straně původního zemního prostředí, tak na straně stavby stokové sítě.

 • Eliminace zápachu ze stokové sítě

  V poslední době je kladen stále větší důraz na odstraňování emisí zápachu z různých objektů na stokové síti a ČOV. Hlavně při umístění čerpacích stanic a ČOV v blízkosti bytové zástavby jde o fenomén, který může velmi negativně ovlivňovat nejenom životní prostředí v dané oblasti, ale i sousedské vztahy a image provozovatele vůbec.

 • Posouzení stavebně-technického a hydraulického stavu vybrané části stokové sítě ve městě Znojmo

  Cílem projektu a spolupráce mezi VUT v Brně, FAST (dále jen Centrum AdMaS) a společností VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. bylo poskytnutí smluvního výzkumu v oblasti odborného posouzení vybrané části stokové sítě ve městě Znojmo prostřednictvím provedení kamerového průzkumu a zpracování studie. Celková délka posuzované stokové sítě byla 329,7 m.

 • Projekt studie odkanalizování pro VaK Kroměříž

  Cílem projektu a spolupráce mezi VUT v Brně, FAST (dále jen Centrum AdMaS) a společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. bylo odborné a ekonomické posouzení variant odkanalizování vybraných 14 lokalit o různých velikostech v regionu Kroměřížska.