Informační

Společnost PennWell, vydavatel časopisů WaterWorld, Industrial WaterWorld, and Water & Wastewater International magazines, organizuje zcela ojedinělou akci – kompletně virtuální konferenci.

Dne 30. září 2010 ve 14 hodin se uskuteční slavnostní uvedení do provozu 3. etapy Vírského oblastního vodovodu: přivaděč Leskava – Moravany.

Fakulta stavební VUT v Brně pořádá druhý běh odborné konference s mezinárodní účastí na téma "Rizika ve vodním hospodářství".

Ústav vodního hospodářství obcí a Centrum dalšího vzdělávání ve vodním hospodářství Fakulty stavební VUT v Brně pořádají kurzy celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu. Nabízené kurzy jsou zařazeny do systému vzdělávání ČKAIT. Informace o jednotlivých kurzech jsou dostupné na stránkách pořádajících organizací.

Transparency International - Česká republika (TIC) dne 18.8. zveřejnila studii nazvanou "Privatizace vodárenství v České republice: kam odtékají zisky?" popisující často neprůhledné postupy při privatizaci vodárenských společností v České republice a jejich důsledky. Více informací v tiskové zprávě.