Ústav vodního hospodářství obcí a Centrum dalšího vzdělávání ve vodním hospodářství Fakulty stavební VUT v Brně pořádají kurzy celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu. Nabízené kurzy jsou zařazeny do systému vzdělávání ČKAIT. Informace o jednotlivých kurzech jsou dostupné na stránkách pořádajících organizací.