Pokud právě vaše nemovitost je napojena na vodovod prostřednictvím olověné přípojky, můžete využít dotační program Ministerstva pro místní rozvoj „Podpora oprav domovních olověných rozvodů pro rok 2014“ a získat dotaci na opravu přípojky. Dotace je poskytována fyzickým i právnickým osobám, a to v maximální výši 20 tisíc Kč na 1 bytovou jednotku. Lhůta pro doručení žádosti započala 2. prosince 2013 a končí 17. února 2014.

Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu výměnou domovních olověných rozvodů. Tím se docílí snížení obsahu olova v pitné vodě.

Formulář žádosti je uveřejněný na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj na adrese http://www3.mmr.cz/zad .

K žádosti o podporu je třeba doložit protokol akreditované laboratoře, uvedené v metodickém pokynu k programu, o zjištění koncentrace olova v pitné vodě překračující právě 10 µg olova na litr vody.

Bližší informace k programu lze nalézt na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.