Propojení vodovodu

„Propojení veřejných vodovodů v Hospodářském parku (Acess Industrie Park) České Velenice bylo připraveno již při jeho výstavbě, kdy zde byla vybudována vodoměrná šachta. Vlastní propojení vodovodních řadů z šachty ke koncovému hydrantu provedlo město Gmünd,“ řekl starosta Českých Velenic Jaromír Slíva.

Této možnosti budou Velenice a Gmünd využívat pouze pro nouzové zásobování pitnou vodou, například při poruše rozvodné vodovodní sítě, kontaminaci zdrojů vody či dalších technických důvodů, až do odstranění problému. „Problémy s dodávkami vody jsme zažili po orkánu Kyrill nebo při sněhových kalamitách, kdy byli lidé odkázáni na dodávky pitné vody z cisteren,“ připomněl starosta Jaromír Slíva.

Tento způsob spolupráce ještě vylepší spolehlivost zásobování pitnou vodou. „Kvalita dodávané pitné vody zůstává stejná,“ upřesnil Jiří Heřman, generální ředitel společnosti ČEVAK a.s., která vodohospodářských majetek Velenic provozuje.

Propojení vodovodní sítě do Rakouska i jeho funkčnost již ověřila společnost ČEVAK a.s. Obě příhraniční města se tak vrací ke spolupráci, která fungovala již v minulosti. Kvůli politické situaci však byly Velenice v roce 1960 od sítě odpojeny.