Konference s názvem VirtualH2O se uskuteční 22. února 2011 a kromě virtuálně prezentovaných přednášek se bude současně konat i doprovodná výstava - jak jinak než virtuální. Vše se odehraje uvedeného dne v prostoru internetu na základě předem nahraných sekvencí. Již nyní si můžete prohlédnout virtuální místo konání.

Témata konference VirtualH2O jsou zásobování pitnou vodou, odkanalizování, vodní hospodářství obcí a průmyslu, management vodárenských společností.

Za hlavní výhodu konference lze označit NULOVÉ náklady na cestování.

Více na stránkách Virtual H2O Conference