Print
Informační

Vybudováním 3. etapy VOV je po 22 letech od zahájení jeho výstavby zcela dokončen přivaděč pitné vody z úpravny vody ve Švařci přes Čebín, Brno, Rajhrad až do koncového vodojemu VOV v obci Těšany. Bude tak možno nahradit čerpání vody do Nebovid, do výše položených částí obce Moravany a také čerpání vody na Rajhradsko. Voda bude nyní dopravována gravitačně také do vodojemu města Brna v Moravanech, který slouží pro zásobování nejníže položených částí města Brna. Vírský oblastní vodovod patří s oběma březovskými vodovody k hlavním zdrojům pitné vody Brněnské vodárenské soustavy a dodává vodu nejen pro město Brno, ale i pro další lokality v Jihomoravském kraji a také pro některé obce v kraji Vysočina.

Zdroj: www.parlamentnilisty.cz