Služby portálu

Portál vodovod.info nabízí tématicky podobně zaměřeným stránkám výměnu odkazů.

Výměnu je možné provést formou textového odkazu nebo bannerem o rozměrech 88x31 pixelů.

 

Textový odkaz

Varianta 1 - náhled odkazu:

Vodovod.info - vodárenský portál

html kód:

<A href="http://www.vodovod.info" mce_href="http://www.vodovod.info" TARGET="_blank" TITLE="vodovod.info">Vodovod.info - vodárenský portál

Varianta 2 - náhled odkazu:  

Vodovod.info - vodárenství, vodovody, kanalizace

html kód:

<A href="http://www.vodovod.info" mce_href="http://www.vodovod.info" TARGET="_blank" TITLE="vodovod.info">Vodovod.info - vodárenství, vodovody, kanalizace

 

Bannery

Varianta 1 - náhled na banner:


vodovod.info 

html kód:

<A href="http://www.vodovod.info" TARGET="_blank" TITLE="vodovod.info - vodárenství, vodovod, kanalizace"><IMG src="http://www.vodovod.info/images/loga/vodovod-info-88-31.png" mce_src="images/loga/vodovod-info-88-31.png" ALT="vodovod.info" WIDTH="88" HEIGHT="31" BORDER="0"></A>
 

Varianta 2 - náhled na banner:


vodovod.info 

html kód:

<A href="http://www.vodovod.info" TARGET="_blank" TITLE="vodovod.info - vodárenství, vodovod, kanalizace"><IMG src="http://www.vodovod.info/images/loga/vodovod-info-120-90.png" mce_src="images/loga/vodovod-info-120-90.png" ALT="vodovod.info" WIDTH="120" HEIGHT="90" BORDER="0"></A>

 

Portál Vodovod.info nabízí možnost publikace firemních prezentací. Podmínkou je obsahová blízkost k zaměření webu - obor vodárenství, kanalizace, ČOV, čerpadla a jiné příbuzné. Jedná se o efektivní cestu, jak např. prezentovat nový výrobek, službu či reference odbornému publiku.

Firemní prezentaci lze realizovat těmito způsoby:

 • PR článek (komerční sdělení)
 • sponzorovaný tématický článek
 • sponzorovaná galerie
 • odkaz
 • bannerová reklama

PR článek

Firemní článek na volné téma - obvykle představující produkt nebo službu. Článek označený jako "komerční sdělení"  je nejprve publikován na titulní straně portálu, poté je přesunut do sekce "Články", kde zůstává bez časového omezení, tzn. je trvale dohledatelný vyhledávači. Všechny publikované články jsou dále distribuovány prostřednictvím kanálů RSS širokému okruhu čtenářů.

Text příspěvku můžete zaslat na níže uvedený email ve formátu Word s následující strukturou:

 • nadpis (maximálně 90 znaků)
 • autor (celé jméno včetně titulů, organizace)
 • abstrakt/úvodník (do 100 slov)
 • vlastní text článku (strukturovaný text s nadpisy kapitol, maximálně 2 úrovně nadpisů, fotografie, obrázky a grafy číslovány)
 • závěr

Délka článku max. 4 NS, doporučujeme však cca. 2 NS, max. 4 obrázky (dodané ve formátu jpg nebo png). Články obsahují max. 3 odkazy vedoucí na Vaše firemní stránky.

Vyhrazujeme si právo na případné zamítnutí zveřejnění článku a na výběr termínu zveřejnění. Cenu sdělujeme na základě dotazu emailem.

Sponzorovaný tematický článek

Na portálu lze také publikovat tematický článek zaměřený na určité téma, článek má shrnující, přehledový či vysvětlující charakter. Nejedná se o cílení na konkrétní produkt nebo službu (tj. značku), ale obecný text, viz např. článek Není čerpadlo jako čerpadlo. Součástí článku je odkaz na webové stránky sponzora a případně i jeho logo či fotografie.

Sponzorovaná galerie

Nově je nabízen produkt "sponzorovaná galerie" - samostatná kategorie ve fotogalerii portálu zaměřená na určitý produkt inzerenta (např. vodovodní armatury). Kategorie obsahuje souhrnný text a popisky produktů u jednotlivých fotografií. Lze zveřejnit max. 20 fotografií. 

Zápis do katalogu

Zápis do katalogu zahrnuje dvě položky - název firmy a popis činnosti či produktů do 250 znaků. Zápis je prováděn oproti jednorázovému poplatku, stejně jako změna zápisu.

Odkazy a bannery

Odkazy jsou prodávány buď přes systém ads.ranky.cz - textová reklama nebo individuálně pro delší časové období. Bannery na dotaz.

V případě zájmu o inzerci nás kontaktujte

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Portál vodovod.info provozuje webovou aplikaci "ELAPP - Elektronická přihláška", jejímž cílem je poskytovat rozhraním různým organizátorům pro přihlašování účastníků na kurzy, konference či semináře s vodohospodářskou tématikou.

Aplikace ELAPP je dostupná na centrální internetové adrese prihlaska.vodovod.info, kde jsou jednotlivé přihlášky zařazeny v menu, případně je možné odkazovat se přímo na konkrétní přihlášku, např. ze stránek organizátora akce.

V případě zájmu o využití této služby, která je zcela zdarma, nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vodovod.info

Portál Vodovod.info nabízí možnost publikace článků na téma z oboru vodárenství či příbuzných oborů. K publikaci jsou přijímány následující typy článků:

 • recenzované články
 • odborné a tematické články – obsahově přínosné články pro čtenáře portálu nekomerčního charakteru, mohou být sponzorovány.

Recenzované články

Původní vědecké nebo přehledové statě, které procházejí nezávislým recenzním řízením. Recenzované články jsou řazeny podle svého zaměřené do příslušné sekce portálu (např. „Vodárenství“) a dále jsou označeny ve své dolní části jménem/-ny recenzenta/-tů, v případě potřeby je přiložen i komentář recenzenta/-tů.

O přijetí či nepřijetí článku k publikaci rozhoduje redakční rada portálu, která dále doporučí vhodné recenzenty.

Průběh recenzního řízení

Odborné články přijaté redakční radou jsou postoupeny dvěma nezávislým oponentům, kteří ke článku zpracují recenzní posudek. Struktura recenze není pevně dána. Recenzenti podají v rámci recenze k článku vyjádření: bez připomínek, s drobnými připomínkami nebo se závažnými připomínkami. V případě, že má recenzent k článku závažné připomínky, je autor (či autorský kolektiv) povinen se k připomínkám vyjádřit a zapracovat je před zveřejněním do článku. V případě požadavku recenzenta může být společně s článkem zveřejněn jeho komentář.

Výběr recenzentů je plně v kompetenci redakce. Recenzní posudky jsou uloženy v elektronické podobě v redakci.

Pokyny pro autory

Text příspěvku zasílejte výhradně cestou emailu k rukám Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ve formátu Word s následující strukturou:

 • nadpis (maximálně 90 znaků);
 • autor/-ři (celá jména včetně titulů, organizace, kontakt);
 • abstrakt (česky a anglicky, max. 150 slov);
 • vlastní text článku (strukturovaný text s nečíslovanými nadpisy kapitol, maximálně 2 úrovně nadpisů, fotografie, obrázky a grafy povinně číslovány);
 • závěr;
 • obrázky a tabulky mohou být vloženy přímo v dokumentu s článkem, případně dodány ve formátech jpg nebo png;
 • případné poděkování;
 • seznam literatury (ve formátu podle ČSN ISO 690 Dokumentace. Bibliografické citace). Citace doporučujeme generovat pomocí generátoru zde

Doporučený rozsah článku je 6 stran A4.

Redakce si vyhrazuje právo na případné zamítnutí zveřejnění článku, na výběr termínu zveřejnění, provedení jazykové korektury a drobných redakčních a formálních úprav. Významné změny jsou předkládány autorovi k odsouhlasení. Redakce si také vyhrazuje právo zveřejnit u článku redakční poznámku či komentář recenzenta.

Odborné nerecenzované články

Portál přijme ke zveřejnění i články odborného charakteru, které nepředstavují původní vědecké a přehledové statě, avšak jsou svým obsahem hodnotné pro čtenáře. Podmínky pro přijetí a publikaci takových článků platí obdobně jako u výše popsaných recenzovaných článků, avšak tyto nejsou podrobovány recenznímu řízení.

Může se jednat o články např. popisující realizaci vodohospodářského díla či shrnující určitou problematiku.


 

Podmínky publikace článků komerčního charakteru jsou popsány zde Firemní prezentace