Přebírání obsahu

Publikovaný obsah na stránkách Vodovod.info mohou uživatelé používat pouze pro svou osobní potřebu a výukové účely, není-li uvedeno jinak.

Odkazování

Na publikovaný obsah lze odkazovat bez předchozího souhlasu pomocí hypertextových odkazů. Rovněž je možné volně využívat kanál RSS k zobrazování nadpisů a perexů článků na jiných webových stránkách, stejně tak na sociálních sítích. Vždy však musí být uveden zdroj včetně hypertextového odkazu vedoucího na příslušnou stránku portálu Vodovod.info.

Duplikování obsahu v širším rozsahu není přípustné bez předchozího souhlasu redakce.

Umístění našeho loga

Logo portálu Vodovod.info lze umístit na jiné stránky, pokud odkazuje přímo na adresu http://www.vodovod.info.

Odpovědnost

Veškerý obsah uveřejněný na portálu Vodovod.info je pouze informačního charakteru. Portál Vodovod.info nenese žádnou odpovědnost za použití publikovaného obsahu a neručí za žádné škody způsobené svým obsahem. U obsahu označeného jménem autora či názvem zdroje za obsah odpovídá přímo takto označený zdroj informace.

Obsah publikovaný třetími stranami

V rámci publikačního systému portálu Vodovod.info jsou prezentovány materiály třetích stran. Tyto materiály jsou označeny. Autorská práva k nim náležející jsou cele v dispozici třetích stran.

Fotografie

Provozovatel portálu prohlašuje, že všechny fotografie zde zveřejněné, jsou legálně nabyté. Je zakázáno přebírat a dále používat jakékoliv fotografie pro jiné účely než výukové, a to pouze s uvedením zdroje.

Portál využívá služeb databanky fotografií pixmac.cz a jiných. Použití fotografie označené názvem příslušné databanky podléhají licenčním podmínkám.

Uživatelé

Každý uživatel portálu Vodovod.info se zavazuje užívat těchto služeb v souladu těmito podmínkami a s platnými právními předpisy toto užívání upravující.

Uživatelé portálu mají možnost se zaregistrovat a dále pod svým registrovaným jménem nabídnout k publikaci na portálu obsah (články, fotografie, odkazy, aj.). Uživatelé jsou zodpovědní za původ nabídnutého obsahu.

Uživatelé provádějí registraci ze své svobodné vůle a souhlasí s uchováváním osobních údajů na straně provozovatele portálu. Uživatelé rovněž registrací souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. Provozovatel portálu neposkytuje informace o registrovaných uživatelích třetím stranám.