About

Naše loga ke stažení pro partnery:

Vodovod.info - the journal of water supply and sewerage publishes peer-reviewed scientific and technical, review, and practical papers dealing with research and development in water supply and sewerage, in both cases technology and management.

Přebírání obsahu

Publikovaný obsah na stránkách Vodovod.info mohou uživatelé používat pouze pro svou osobní potřebu a výukové účely, není-li uvedeno jinak.

Odkazování

Na publikovaný obsah lze odkazovat bez předchozího souhlasu pomocí hypertextových odkazů. Rovněž je možné volně využívat kanál RSS k zobrazování nadpisů a perexů článků na jiných webových stránkách, stejně tak na sociálních sítích. Vždy však musí být uveden zdroj včetně hypertextového odkazu vedoucího na příslušnou stránku portálu Vodovod.info.

Duplikování obsahu v širším rozsahu není přípustné bez předchozího souhlasu redakce.

Umístění našeho loga

Logo portálu Vodovod.info lze umístit na jiné stránky, pokud odkazuje přímo na adresu http://www.vodovod.info.

Odpovědnost

Veškerý obsah uveřejněný na portálu Vodovod.info je pouze informačního charakteru. Portál Vodovod.info nenese žádnou odpovědnost za použití publikovaného obsahu a neručí za žádné škody způsobené svým obsahem. U obsahu označeného jménem autora či názvem zdroje za obsah odpovídá přímo takto označený zdroj informace.

Obsah publikovaný třetími stranami

V rámci publikačního systému portálu Vodovod.info jsou prezentovány materiály třetích stran. Tyto materiály jsou označeny. Autorská práva k nim náležející jsou cele v dispozici třetích stran.

Fotografie

Provozovatel portálu prohlašuje, že všechny fotografie zde zveřejněné, jsou legálně nabyté. Je zakázáno přebírat a dále používat jakékoliv fotografie pro jiné účely než výukové, a to pouze s uvedením zdroje.

Portál využívá služeb databanky fotografií pixmac.cz a jiných. Použití fotografie označené názvem příslušné databanky podléhají licenčním podmínkám.

Uživatelé

Každý uživatel portálu Vodovod.info se zavazuje užívat těchto služeb v souladu těmito podmínkami a s platnými právními předpisy toto užívání upravující.

Uživatelé portálu mají možnost se zaregistrovat a dále pod svým registrovaným jménem nabídnout k publikaci na portálu obsah (články, fotografie, odkazy, aj.). Uživatelé jsou zodpovědní za původ nabídnutého obsahu.

Uživatelé provádějí registraci ze své svobodné vůle a souhlasí s uchováváním osobních údajů na straně provozovatele portálu. Uživatelé rovněž registrací souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. Provozovatel portálu neposkytuje informace o registrovaných uživatelích třetím stranám.

Název periodika

Vodovod.info

Variantní název

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Vydavatel

Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.
Tuřanská 33, 62000 Brno
IČ 71798315

Kontakt

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

tel.: +420 604 077 723

Jazyk

český, slovenský, abstrakty anglicky

Periodicita

1x měsíčně

 

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

vodovod.info

Internetové stránky Vodovod.info představují nezávislý informačně vzdělávací portál oboru vodárenství a příbuzných oborů - odborné recenzované periodikum.

Od roku 2014 je portál Vodovod.info zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

Poslání

Portál si klade za cíl být zdrojem odborných informací zaměřených především na výrobu a distribuci pitné vody prostřednictvím veřejných vodovodů. Jedním z cílů je také být výukovou pomůckou pro studenty oboru Vodní hospodářství a vodní stavby na Fakultě stavební VUT v Brně.

Vznik a periodicita

Portál by založen v dubnu 2006, od 11.ledna 2011 má portál přiděleno ISSN. Obsah vychází průběžně na webových stránkách www.vodovod.info, periodicita je 12x ročně.

ISSN

Portál Vodovod.info má přiděleno mezinárodní standardní číslo seriálu ISSN 1804-7157.

Obsah

Portál prostřednictvím redakčního systému uveřejňuje příspěvky v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Zveřejňovány jsou následující typy příspěvků:

  • Recenzované články – původní vědecké nebo přehledové statě, které procházejí nezávislým recenzním řízením. Recenzované články jsou řazeny podle svého zaměření do příslušné sekce portálu (např. „Vodárenství“) a dále jsou ve své dolní části doplněny o informaci o recenzi, jménem/-ny recenzenta/-tů, v případě potřeby je přiložen i komentář recenzenta/-tů;
  • Odborné články – obsahově přínosné články pro čtenáře portálu nekomerčního charakteru, mohou být sponzorovány;
  • Firemní prezentace – komerční sdělení různého charakteru.

Dále jsou nabízeny doprovodné služby - zápis do katalogu odkazů nebo on-line elektronická přhláška.

Používání portálu vodovod.info se řídí Podmínkami používání obsahu portálu.

Redakční rada

  • Ing. Tomáš Kučera, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně
  • Ing. Pavel Dvořák, Ph.D., Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
  • Ing. Stanislav Malaník, Ph.D., Euroarmatúry, s.r.o.
  • Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., Vodárenská akciová společnost, a.s.
  • doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc., Vysoké učení technické v Brně