Vytisknout
Informační zdroje

Krajské hygienické stanice vykonávají státní správu v ochraně veřejného zdraví jako jedny z orgánů ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Krajským hygienickým stanicím náleží ze zákona