Přetlak

rozdíl mezi tlakem v tekutině a vnějším tlakem, když je vnější tlak menší než tlak v tekutině;

Hydrostatický tlak

tlak pod hladinou nepohybující se kapaliny vyvolaný tíhou kapaliny;

Hydrodynamický tlak

tlak v proudící kapalině zmenšený o statický tlak; vyjadřuje se kinetickou energií objemové jednotky proudící kapaliny;

Statický tlak v kapalině

tlak působící na plochu, která je vzhledem ke kapalině v klidu.

Požadavky na tlakové poměry ve vodovodních sítích jsou popsány v samostatném článku:

Přetlak ve vodovodní síti