73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB

73 00 Navrhování staveb, všeobecně

  • ČSN ISO 6707-1 Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 1: Obecné termíny, Třídicí znak: 730000, Účinnost od: 1.8.2006

73 12 Betonové konstrukce, navrhování

  • ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, Třídící znak: 731201, účinnost 1.12.2006
  • ČSN 73 1209 Vodostavebný betón – zrušeno – náhrada ČSN 206-1 (732403)

73 24 Betonové konstrukce, provádění

  • ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, Třídící znak:   732403, účinnost 1.10.2001
  • ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí – zrušeno – náhrada ČSN 206-1 (732403)

73 30 Zemní práce

  • ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia, Třídicí znak: 733050, Účinnost od: 1.9.1987, Změny: *a 5.91, *2 4.99

73 66 Vodovody

  • ČSN 73 6615 Jímání podzemní vody, Třídicí znak: 736615, Účinnost od: 1.5.1981. Neplatná, nahrazeno ČSN 75 5115.
  • ČSN 73 6650 Vodojemy, Třídicí znak: 736650, Účinnost od: 1.7.1986
  • ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody, Třídicí znak: 736660, Účinnost od: 1.7.1985, Změny: *1 11.94, *Z2 4.06
  • ČSN EN 806-1 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 1: Všeobecně, Třídicí znak: 736660, Účinnost od: 1.8.2002