72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY

72 10 Zeminy, popisy a klasifikace

  • ČSN EN ISO 14688-1 Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 1: Pojmenování a popis, Třídící znak:   721003, Účinnost 1.7.2003
  • ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin, Třídící znak:   721006, Účinnost 1.1.1999

72 21 Pojiva na bázi cementu

  • ČSN EN 14647 Hlinitanový cement - Složení, specifikace a kritéria shody, Třídicí znak: 722103, Účinnost od: 1.6.2006, Opravy: *1 6.07

72 31 Betonové a železobetonové trouby a tvarovky

  • ČSN EN 1916 Trouby a tvarovky z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu, Třídící znak:   723146, účinnost 1.9.2004
  • ČSN EN 1917 Vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu, Třídící znak:   723147, účinnost  1.10.2004