13 ARMATURY A POTRUBÍ

13 00 Potrubí, všeobecně

  • ČSN EN 1333 Příruby a přírubové spoje - Potrubní součásti - Definice a volba PN, Třídicí znak: 130009, Účinnost od: 1.11.2006
  • ČSN 13 0010 Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky, Třídicí znak: 130010, Účinnost od: 1.7.1990, Změny: a 12.90
  • ČSN EN ISO 6708 Potrubní části. Definice a výběr jmenovitých světlostí. DN, Třídicí znak: 130015, Účinnost od: 1.12.1996
  • ČSN 13 0072 Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny, Třídicí znak: 130072, Účinnost od: 1.8.1991

13 05 Uložení potrubí

  • ČSN 13 0555 Potrubí. Výpočtové hodnoty trubek, Třídicí znak: 130555, Účinnost od: 1.5.1991

13 20 Litinové, tlakové trouby a tvarovky včetně smaltovaných

  • ČSN EN 545 Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro vodovodní potrubí - Požadavky a zkušební metody, Třídicí znak: 132070, Účinnost od: 1.8.2007