03 STROJNÍ SOUČÁSTI – KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU

03 83 Oblasti koroze (2)

  • ČSN 03 8373 Zásady provozu, údržby a revize ochrany proti korozi kovových potrubí a kabelů s kovovým pláštěm uložených v zemi, Třídicí znak: 038373, Účinnost od: 1.12.1977, Změny: *Z1 1.04
  • ČSN 03 8375 Ochrana kovových potrubí uložených v půdě nebo ve vodě proti korozi, Třídicí znak: 038375, Účinnost od: 1.11.1987, Změny: *Z1 1.04