01 OBECNÁ TŘÍDA

01 31 Technické výkresy

 • ČSN EN ISO 13567-1 Technická dokumentace - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 1: Přehled a základní pravidla, 013104
 • ČSN EN ISO 13567-2  Technická dokumentace - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 2: Uspořádání, struktura a kódy užívané ve stavební dokumentaci, 013104
 • ČSN 01 3107 Technické výkresy. Schémata. Druhy a typy. Společné požadavky na kreslení, Třídicí znak: 013107, Účinnost od: 1.1.1982
 • ČSN EN ISO 5457 Technická dokumentace - Rozměry a úprava výkresových listů, 013110
 • ČSN 01 3111 Technické výkresy. Skládání výkresů, 013111
 • ČSN ISO 5455 Technické výkresy. Měřítka, 013112 
 • ČSN ISO 128-1 Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 1: Úvod a přehled, 013114 
 • ČSN ISO 128-23 Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 23: Čáry na výkresech ve stavebnictví, Třídicí znak: 013114, Účinnost od: 1.7.2004
 • ČSN ISO 128-30 Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 30: Základní pravidla kreslení pohledů, 013114 
 • ČSN ISO 128-40 Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 40: Základní pravidla kreslení řezů a průřezů, 013114 
 • ČSN ISO 129-1 Technické výkresy - Kótování a tolerování - Část 1: Všeobecná ustanovení, Třídicí znak: 013130, Účinnost od: 1.9.2005

01 34 Výkresy ve stavebnictví

 • ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části, Třídicí znak: 013420, Účinnost od: 1.8.2004
 • ČSN 01 3450 Technické výkresy - Instalace – Zdravotnětechnické a plynovodní instalace, Třídicí znak: 013450, Účinnost od: 1.3.2006
 • ČSN 01 3462 Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vodovodu, Třídicí znak: 013462, Účinnost od: 1.1.1995