Druhé pokračování koference Nové trendy v oblasti úpravy pitnej vody se bude konat 29.-30.4.2020 v Atrium Hotelu v Novém Smokovci.

Konferencia má vzdelávací charakter a je určená pracovníkom z odboru vodárenstva, prevádzkovateľom verejných vodovodov, prevádzkovateľom malých obecných vodovodov, zástupcom obcí, pracovníkom štátnej správy v oblasti životného prostredia a verejného zdravotníctva, vedeckým, odborným a technickým pracovníkom, zástupcom škôl a študentom, ako i ďalším, ktorí sa zaoberajú problematikou pitnej vody.