Modulové čistírny odpadních vod, které nabízí firma Gonap spol. s r.o. v několika různých provedeních, jsou určené k čištění splaškových odpadních vod pocházejících z rodinných domů, bytových jednotek, sociálních zařízení podniků, kempů, hotelů apod. Představují ideální řešení pro likvidaci odpadních vod při decentralizovaném uspořádání systému odkanalizování.

Po technologické stránce se jedná o čistírny pracující na principu nízkozatěžované aktivace, a to s částečnou či úplnou stabilizací kalu. Čistírny pracují buď kontinuálně (klasické uspořádání) či diskontinuálně (SBR). V aktivační části je odpadní voda provzdušňována pomocí aeračních pryžových elementů. Čističky jsou vybaveny řízením programovatelným automatem či spínacími hodinami. Součástí čističek je i zařízení odvodňování stabilizovaného kalu, dmychadlo, elektro-ventily, aj.

Čistírny jsou provedeny jako kompaktní zařízení určené pro instalaci v budově či pod zemí. Konstrukce je kompletně celoplastová, u větších modelů je možné provést akumulační část z železobetonu.

Velikostně jsou čistírny vhodné jak pro jednotlivé nemovitosti až po malé obce. Výrobní program zahrnuje čistírny odpadních vod několika velikostních kategorií od 2 až po 5000 ekvivalentních obyvatel. Je tak možné vybrat nejvhodnější zařízení pro rodinný dům, rekreační objekt, sportovní areál či celou obec a zajistit likvidaci odpadních vod přímo u zdroje znečištění.

Odborníci z firmy Gonap poskytují k dodávaným čistírnám odpadních vod komplexní služby – od odborného návrhu, dopravu a uvedení zařízení do provozu až záruční a pozáruční servis. Firma Gonap spol. s r.o. je certifikována dle systému kvality ISO 9001:2000 a spolupracuje dlouhodobě s různými organizacemi v oblasti vývoje a inovací.

Správný návrh čistírny je klíčovým předpokladem pro její spolehlivý provoz. Čistírna musí být velikostně přizpůsobena množství osob na čistírnu napojených, stejně tak i na místní podmínky. Provoz dodávaných čistíren je plně automatický a bezproblémový i v zimním období, přičemž jsou kladeny minimální nároky na údržbu.

Čističky Gonap garantují vysokou kvalitu vyčištěné odpadní vody, kterou lze při splnění legislativních podmínek opětovně použít třeba pro zalévání zahrady.